Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”) zgodnie z Polityką Cookies Polityki Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Możesz jednak odwiedzić Ustawienia plików cookie, aby wyrazić kontrolowaną zgodę . 

zamknij

Regulamin użytkowania

Regulamin

Przeczytaj wszystkie te warunki.

Ponieważ możemy przyjąć Twoje zamówienie i zawrzeć prawnie wykonalną umowę bez dalszych odniesień do Ciebie, musisz przeczytać te warunki, aby upewnić się, że zawierają wszystko, czego chcesz i nic, z czego nie jesteś zadowolony.

Aplikacja

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zakupu usług i towarów przez Ciebie (Klienta lub Ciebie). Jesteśmy firmą HAIDI SERVICES INT LTD zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08173507 z siedzibą pod adresem 9 Viola Court 18 Symphony Close Edgware, Middlesex, Edgware, Middlesex, Wielka Brytania, HA8 0EF, z adresem e-mail office@globalhaidis.co.uk ; (Dostawca lub my lub my).

 2. Są to warunki, na których sprzedajemy Ci wszystkie Usługi. Zamawiając którąkolwiek z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możesz kupować Usługi i Towary za pośrednictwem Witryny tylko wtedy, gdy jesteś uprawniony do zawarcia umowy i masz co najmniej 18 lat.

Interpretacja

 3. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celu całkowicie lub głównie wykraczającym poza jej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

 4. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami dotyczącą świadczenia Usług;

 5. Miejsce Dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inne miejsce, w którym Usługi mają być świadczone, określone w Zamówieniu;

 6. Trwały nośnik oznacza papier, wiadomość e-mail lub jakikolwiek inny nośnik umożliwiający osobiste zaadresowanie informacji do odbiorcy, umożliwiający odbiorcy przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez okres wystarczająco długi do celów informacji i umożliwia niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji;

 7. Towar oznacza wszelkie towary, które dostarczamy Państwu w ramach Usług, w liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;

 8. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Usługi od Dostawcy złożone zgodnie z procesem krok po kroku określonym na Stronie Internetowej;

 9. Polityka Prywatności oznacza warunki, które określają, w jaki sposób będziemy postępować z poufnymi i osobistymi informacjami otrzymanymi od Ciebie za pośrednictwem Witryny;

 10. Usługi oznaczają usługi reklamowane w Serwisie, w tym wszelkie Towary, w liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;

 11. Serwis oznacza naszą witrynę internetową ARTGIFHAIDISHOP.COM, na której reklamowane są Usługi.

Usługi

 12. Opis Usług i wszelkich Towarów jest zgodny z opisem zawartym w Serwisie, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy. Wszelkie opisy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą występować niewielkie rozbieżności w rozmiarze i kolorze dostarczonych Towarów.

 13. W przypadku Usług i wszelkich Towarów wykonanych zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje lub specyfikacje są dokładne.

 14. Wszystkie Usługi pojawiające się w Witrynie są uzależnione od dostępności.

 15. Możemy wprowadzać zmiany w Usługach, które są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach.

Obowiązki klienta

 16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 a. Wszelkie treści (w tym wszelkie informacje, obrazy, zdjęcia, dane, tekst, zdjęcia, grafiki, wiadomości i inne materiały, zwane dalej „Treścią”), które zamieszczasz, przesyłasz, transmitujesz, wyświetlasz, sprzedajesz lub używasz, zwane dalej „publikowanie”, korzystanie z naszych Usług to Twoje treści. Nie zgłaszamy do niego żadnych roszczeń. Obejmuje to wszystko, co publikujesz za pomocą naszych Usług

 b. Przesyłając nam Treść. Potwierdzasz, że masz pełne prawa do przesłanych treści, niezależnie od tego, czy pozostaną one niezmienione na zamówionych produktach, czy też zlecisz nam stworzenie projektu z wykorzystaniem przesłanych treści do umieszczenia na zamówionych produktach.

 c. Szanujemy prawa własności intelektualnej i prosimy o to samo. Wszystko, co prześlesz, pozostanie twoje i jesteś za to odpowiedzialny. Będziemy wykorzystywać przesyłane przez Ciebie treści wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Jeśli otrzymamy powiadomienie o usunięciu treści przesłanej na mocy ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA), możemy usunąć treści rzekomo naruszające prawa lub zawiesić dostęp do witryny.

 D. Musisz współpracować z nami we wszystkich sprawach związanych z Usługami, zapewniać nam oraz naszym upoważnionym pracownikom i przedstawicielom dostęp do wszelkich pomieszczeń znajdujących się pod Twoją kontrolą, dostarczać nam wszelkich informacji wymaganych do świadczenia Usług oraz uzyskiwania wszelkich niezbędnych licencji i zgody (o ile nie uzgodniono inaczej).

 17. Niezastosowanie się do powyższego jest uchybieniem Klienta, które uprawnia nas do zawieszenia świadczenia Usług do czasu naprawienia szkody lub jeśli nie naprawisz tego na nasze żądanie, możemy rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem.

Informacje osobiste

 18. Przechowujemy i wykorzystujemy wszystkie informacje ściśle zgodnie z Polityką prywatności.

 19. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej oraz pocztą opłaconą z góry, a Ty wyraźnie wyrażasz na to zgodę.

Podstawa sprzedaży

 20. Opis Usług i wszelkich Towarów na naszej stronie internetowej nie stanowi umownej oferty sprzedaży Usług lub Towarów. Kiedy Zamówienie zostało złożone w Witrynie, możemy je odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się niezwłocznie podać powód.

 21. Proces Zamówienia opisany jest w Serwisie. Każdy krok umożliwia sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem Zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy prawidłowo skorzystałeś z procesu zamawiania.

 22. Umowa na zamówione Usługi zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie (Potwierdzenie Zamówienia). Musisz upewnić się, że Potwierdzenie zamówienia jest kompletne i dokładne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w złożonym przez Ciebie Zamówieniu. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na potwierdzenie zawarcia Umowy za pomocą wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje w niej zawarte (tj. Potwierdzenie Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, ale w każdym przypadku nie później niż w momencie dostawy jakichkolwiek Towarów dostarczonych w ramach Umowy i przed rozpoczęciem świadczenia którejkolwiek z Usług.

 23. Każda wycena lub oszacowanie Opłat (zgodnie z definicją poniżej) jest ważna przez okres maksymalnie 60 dni od jej daty, chyba że wyraźnie wycofamy ją wcześniej.

 24. Żadna zmiana Umowy, czy to dotycząca opisu Usług, Opłat lub innych, nie może być dokonana po jej zawarciu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę w formie pisemnej.

 25. Pragniemy, aby niniejszy Regulamin miał zastosowanie wyłącznie do Umowy zawieranej przez Ciebie jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, musisz nas o tym poinformować, abyśmy mogli zapewnić Ci inną umowę z warunkami, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i które mogą, pod pewnymi względami, być dla Ciebie lepsze, np. dając Ci prawa jako biznes.

Opłaty i płatności

 26. Opłaty (Opłaty) za Usługi, cena wszelkich Towarów (jeśli nie są wliczone w Opłaty) oraz wszelkie dodatkowe dostawy lub inne opłaty są określone na Stronie Internetowej w dniu przyjęcia przez nas Zamówienia lub taka inna cena, jaką możemy uzgodnić na piśmie. Ceny za Usługi mogą być obliczane na podstawie stałej ceny lub standardowej stawki dziennej.

 27. Opłaty i prowizje zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie składania Zamówienia.

 28. Musisz zapłacić, przesyłając dane swojej karty kredytowej lub debetowej wraz z Zamówieniem, a my możemy pobrać płatność natychmiast lub w inny sposób przed dostawą Usług.

Dostawa

 29. Dostarczymy Usługi, w tym wszelkie Towary, do Miejsca Dostawy w terminie lub w uzgodnionym terminie lub, w przypadku braku porozumienia: 

 A. w przypadku Usług w rozsądnym terminie; I

 B. w przypadku Towarów, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

 30. W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, jeśli nie dostarczymy Usług w terminie, możesz żądać od nas obniżenia Opłat lub należności o odpowiednią kwotę (w tym prawo do otrzymania zwrotu za wszystko, co już zostało uiszczone powyżej obniżona kwota). Kwota obniżki może, w stosownych przypadkach, sięgać pełnej kwoty Opłat lub należności.

 31. W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, jeśli nie dostarczymy Towaru na czas, możesz (oprócz innych środków) traktować Umowę jako koniec, jeśli: 

 A. odmówiliśmy dostarczenia Towaru lub jeśli dostawa na czas jest niezbędna, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności w momencie zawarcia Umowy, lub powiedzieli nam Państwo przed zawarciem Umowy, że dostawa na czas jest niezbędna; Lub

 B. po tym, jak nie udało nam się dostarczyć na czas, określiłeś późniejszy termin, który jest odpowiedni do okoliczności, a my nie dostarczyliśmy w tym terminie.

 32. Jeśli traktujesz Umowę jako koniec, niezwłocznie zwrócimy (oprócz innych środków) wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy.

 33. Jeśli byłeś uprawniony do zakończenia Umowy, ale tego nie zrobiłeś, nie masz przeszkód, aby anulować Zamówienie na jakiekolwiek Towary lub odrzucić Towary, które zostały dostarczone, a jeśli to zrobisz, my (dodatkowo do innych środków zaradczych) bezzwłocznie zwróci wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy za wszelkie takie anulowane lub odrzucone Towary. Jeśli Towary zostały dostarczone, musisz je nam zwrócić lub pozwolić nam je odebrać, a my pokryjemy koszty tego.

 34. Jeżeli jakiekolwiek Towary tworzą jednostkę handlową (jednostką handlową jest jednostka handlowa, jeżeli podział jednostki istotnie umniejszyłby wartość towaru lub charakter jednostki) nie można anulować lub odrzucić Zamówienia na niektóre z tych Towarów bez anulowanie lub odrzucenie Zamówienia dla pozostałych.

 35. Zasadniczo nie dostarczamy przesyłek poza Anglię i Walię, Szkocję, Irlandię Północną, Wyspę Man i Wyspy Normandzkie. Jeśli jednak przyjmiemy Zamówienie z dostawą poza ten obszar, być może będziesz musiał zapłacić cło importowe lub inne podatki, ponieważ nie będziemy ich płacić.

 36. Zgadzasz się, że możemy dostarczać Towary partiami, jeśli brakuje nam zapasów lub z innego rzeczywistego i słusznego powodu, z zastrzeżeniem powyższych postanowień i pod warunkiem, że nie ponosisz odpowiedzialności za dodatkowe opłaty.

 37. Jeśli Ty lub osoba przez Ciebie wyznaczona nie odbierzecie Usług w Miejscu Dostawy, nie z naszej winy, możemy naliczyć uzasadnione koszty ich przechowywania i ponownego dostarczenia.

 38. Towar staje się Twoją odpowiedzialnością od zakończenia dostawy lub odbioru Klienta. Musisz, jeśli jest to praktycznie wykonalne, zbadać Towary przed ich przyjęciem.

Ryzyko i tytuł

 39. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek Towarów przechodzi na Ciebie, gdy Towary zostaną Ci dostarczone.

 40. Nie jesteś właścicielem Towarów, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności. Jeśli pełna płatność jest zaległa lub zbliża się krok w kierunku Twojej bankructwa, możemy zawiadomić o anulowaniu jakiejkolwiek dostawy i unieważnieniu prawa do korzystania z Towarów, które nadal są Twoją własnością, w takim przypadku musisz je zwrócić lub pozwolić nam je odebrać.

Wycofanie i anulowanie

 41. Możesz wycofać Zamówienie, informując nas przed zawarciem Umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 42. Jest to umowa zawierana na odległość (zgodnie z definicją poniżej), której przysługują określone poniżej prawa do anulowania (prawa do anulowania). Te prawa do anulowania nie mają jednak zastosowania do umowy dotyczącej następujących towarów i usług (bez innych) w następujących okolicznościach: 

 A. środki spożywcze, napoje lub inne towary przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, które są często i regularnie dostarczane do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy;

 B. umów, w przypadku których wyraźnie zażądałeś naszej wizyty w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, z wyjątkiem umowy o (a) usługi dodatkowe do pilnych napraw lub konserwacji, których dotyczy zlecenie, lub (b) rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do dokonywania napraw lub przeprowadzania konserwacji, jeżeli dostarczamy te usługi lub towary przy okazji tej wizyty;

 C. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu pojazdów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 D. towary wykonane według specyfikacji użytkownika lub wyraźnie spersonalizowane;

 mi. towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub tracą ważność.

Prawo do anulowania

 43. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 44. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z Towarów. W umowie o świadczenie samych usług (bez towaru) termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku umowy dostawy towaru na czas (tj. abonamentu) prawo do odstąpienia będzie przysługiwało 14 dni od daty pierwszej dostawy.

 45. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku musisz być w stanie wykazać, kiedy anulowanie zostało dokonane, więc możesz zdecydować się na skorzystanie ze wzoru formularza anulowania.

 46. ​​Mogą Państwo również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy na naszej stronie internetowej SKLEP..... . Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego anulowania na Trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 47. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Rozpoczęcie świadczenia Usług w okresie rezygnacji

 48. Nie wolno nam rozpocząć świadczenia usługi (będącej częścią Usług) przed końcem okresu anulowania, chyba że złożyłeś wyraźne zamówienie na usługę.

Skutki rezygnacji w okresie wypowiedzenia

 49. Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia standardowej dostawy oferowanej przez nas).

Płatność za Usługi rozpoczęta w okresie anulowania

 50. W przypadku świadczenia usługi (będącej częścią Usługi) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na Twoje wyraźne żądanie, musisz uiścić opłatę za świadczenie usługi za okres, na jaki jest świadczona , kończący się z chwilą poinformowania nas o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Kwota ta jest proporcjonalna do tego, co zostało dostarczone w porównaniu z pełnym pokryciem Umowy. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie łącznej ceny uzgodnionej w Umowie lub, gdyby łączna cena była nadmierna, na podstawie wartości rynkowej wykonanej usługi, obliczonej poprzez porównanie cen za równoważne usługi dostarczane przez innych handlowców. Nie poniesiesz żadnych kosztów za świadczenie tej usługi, w całości lub w części,

Potrącenie za dostarczone Towary

 51. Możemy dokonać potrącenia z odszkodowania za utratę wartości dostarczonych Towarów, jeżeli utrata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z Towarem (tj. obchodzenia się z Towarem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru : np. wykracza poza sposób postępowania, który może być rozsądnie dozwolony w sklepie). Wynika to z faktu, że ponosisz odpowiedzialność za tę stratę, a jeśli potrącenie nie zostanie dokonane, musisz zapłacić nam kwotę tej straty.

Termin zwrotu kosztów

 52. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że odbierzemy Towar, zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż: 

 A. 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie zwrot dostarczonych Towarów, lub

 B. (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania Towaru.

 53. Jeżeli zaproponowaliśmy, że sam odbierzemy Towar lub Towar nie został dostarczony lub nie ma być dostarczony (tj. jest to umowa wyłącznie o świadczenie usług), zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 54. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

zwracanie towaru

 55. Jeżeli otrzymałeś Towar w związku z Umową, którą odstąpiłeś, musisz odesłać Towar lub przekazać go nam na adres 9 Viola Court 18 Symphony Close Edgware, Middlesex, Edgware, Middlesex, Wielka Brytania, HA8 0EF bez opóźnienia, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towaru.

 56. Dla celów niniejszych praw do anulowania, słowa te mają następujące znaczenie: 

 A. umowa zawierana na odległość oznacza umowę zawartą między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czas zawarcia umowy;

 B. umowa sprzedaży oznacza umowę, na podstawie której przedsiębiorca przenosi lub zgadza się przenieść własność towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zgadza się zapłacić cenę, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

Konformizm

 57. Mamy prawny obowiązek dostarczenia Towarów zgodnie z Umową i nie spełnimy ich, jeśli nie spełnią one następującego zobowiązania.

 58. Po dostarczeniu Towar: 

 A. być zadowalającej jakości;

 B. nadawać się w uzasadniony sposób do określonego celu, w jakim kupujesz Towary, o których poinformowałeś nas przed zawarciem Umowy (chyba że w rzeczywistości nie polegasz lub poleganie na naszych umiejętnościach i osądzie jest nieuzasadnione) oraz nadawać się do jakiegokolwiek celu wskazanego przez nas lub określonego w Umowie; I

 C. zgodne z ich opisem.

 59. Nie jest to brak zgodności, jeśli ma on swoje źródło w twoich materiałach.

 60. Będziemy świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami.

 61. Świadczymy następujące usługi posprzedażowe: Dostawca wesprze klienta w instalacji i aktywacji nowego sprzętu.

 Jeśli weźmiesz to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zawarciu niniejszej Umowy lub przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji dotyczącej Usług po zawarciu niniejszej Umowy. Wszystko, co weźmiesz pod uwagę, podlega wszelkim zastrzeżeniom i zostało powiedziane lub napisane przez nas lub w naszym imieniu przy tej samej okazji, a także wszelkie zmiany, które zostały wyraźnie uzgodnione między nami (przed zawarciem niniejszej Umowy lub później ).

Czas trwania, rozwiązanie i zawieszenie

 63. Umowa obowiązuje tak długo, jak długo wykonujemy Usługi.

 64. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać Umowę lub zawiesić Usługi w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem lub zawieszeniem skierowanym do drugiej strony, jeśli ta inna osoba: 

 A. dopuści się poważnego naruszenia lub serii naruszeń skutkujących poważnym naruszeniem Umowy, a naruszenia albo nie można naprawić, albo nie można naprawić w ciągu 30 dni od pisemnego zawiadomienia; Lub

 B. jest przedmiotem jakiegokolwiek kroku zmierzającego do jego upadłości lub likwidacji.

 65. Rozwiązanie Umowy z jakiegokolwiek powodu nie wpłynie na żadne z naszych pozostałych praw i zobowiązań.

Następcy i nasi podwykonawcy

 66. Każda ze stron może przenieść korzyści wynikające z niniejszej Umowy na inną osobę i pozostaje odpowiedzialna wobec drugiej strony za swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania wszelkich podwykonawców, których wybrał do pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.

Okoliczności niezależne od którejkolwiek ze stron

 67. W przypadku jakiegokolwiek zaniechania strony z powodu czegoś poza jej rozsądną kontrolą: 

 A. strona poinformuje drugą stronę tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe; I

 B. zobowiązania strony zostaną zawieszone w rozsądnym zakresie, pod warunkiem, że strona ta będzie działać rozsądnie, a strona nie będzie ponosić odpowiedzialności za uchybienia, których nie mogła rozsądnie uniknąć, przy czym nie będzie to miało wpływu na powyższe prawa Klienta dotyczące dostawy ( oraz prawo do anulowania poniżej).

Prywatność

 68. Twoja prywatność ma dla nas kluczowe znaczenie. Szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 69. Niniejszy Regulamin powinien być czytany równolegle i stanowi uzupełnienie naszych zasad, w tym naszej polityki prywatności (polit pryw) i polityki plików cookie (cookie).

 70. Na potrzeby niniejszego Regulaminu: 

 A. „Przepisy dotyczące ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywę 95/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO.

 B. „RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.

 C. „Administrator danych”, „Dane osobowe” i „Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w RODO.

 71. Jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, które przetwarzamy w ramach świadczenia na Twoją rzecz Usług i Towarów.

 72. W przypadku, gdy przekazujesz nam Dane Osobowe, abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi i Towary, a my przetwarzamy te Dane Osobowe w trakcie świadczenia Ci Usług i Towarów, będziemy przestrzegać naszych obowiązków nałożonych przez Przepisy o Ochronie Danych: 

 A. przed lub w czasie zbierania Danych osobowych określimy cele, dla których informacje są gromadzone;

 B. będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonych celach;

 C. będziemy szanować Twoje prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych; I

 D. wdrożymy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 73. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących prywatności danych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem e-mail: gdpr@haidis.co.uk.

Z wyłączeniem odpowiedzialności

 74. Dostawca nie wyklucza odpowiedzialności za: (i) oszukańcze działanie lub zaniechanie; lub (ii) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub naruszeniem innych zobowiązań prawnych Dostawcy. Z zastrzeżeniem tego, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) straty, których obie strony nie mogły racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania Umowy, lub (ii) straty (np. utratę zysków) w Twojej firmie, handlu, rzemiośle lub zawodzie której Konsument by nie poniósł – ponieważ uważamy, że nie nabywasz Usług i Towarów w całości lub głównie dla swojej działalności gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej.

Obowiązujące prawo, jurysdykcja i skargi

 75. Umowa (w tym wszelkie kwestie pozaumowne) podlega prawu Anglii i Walii.

 76. Spory mogą być poddane jurysdykcji sądów Anglii i Walii lub, w przypadku gdy Klient mieszka w Szkocji lub Irlandii Północnej, przed sądami odpowiednio Szkocji lub Irlandii Północnej.

 77. Staramy się unikać wszelkich sporów, dlatego reklamacje traktujemy w następujący sposób: W przypadku sporu klienci powinni skontaktować się z nami w celu znalezienia rozwiązania. Postaramy się odpowiedzieć z odpowiednim rozwiązaniem w ciągu 7 dni.

Atrybucja

 78. Niniejsze warunki zostały stworzone na podstawie dokumentu Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do

HAIDI SERVICES INT LTD

9 Viola Court 18 Symphony Zamknij Edgware, Middlesex

Edgware, Middlesex

Zjednoczone Królestwo

HA8 0EF

Adres e-mail: office@globalhaidis.co.uk

Ja/My[*] niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym [*] odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów [*] [o świadczenie następującej usługi [*], Zamówionej w dniu [*] /otrzymano w dniu [*]______________________(data otrzymania)

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeżeli ten formularz jest przesyłany w formie papierowej)

 

Data