Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”) zgodnie z Polityką Cookies Polityki Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Możesz jednak odwiedzić Ustawienia plików cookie, aby wyrazić kontrolowaną zgodę . 

zamknij

Nota prawna

Nota prawna

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje pomiędzy Tobą, Użytkownikiem tej Witryny, a HAIDI SERVICES INT LTD, właścicielem i dostawcą tej Witryny. HAIDI SERVICES INT LTD bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich informacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez nas wszelkich Danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny.

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności.

Definicje i interpretacje

 1. W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

Dane

łącznie wszystkie informacje, które przesyłasz do HAIDI SERVICES INT LTD za pośrednictwem Witryny. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych;

Ciasteczka

mały plik tekstowy umieszczany na twoim komputerze przez tę Witrynę, kiedy odwiedzasz określone części Witryny i/lub korzystasz z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę określa poniższa klauzula (Pliki cookie);

Przepisy dotyczące ochrony danych

wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywę 96/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, rozporządzenia i przepisy wykonawcze, tak długo, jak RODO jest skuteczne w Wielkiej Brytanii;

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679;

HAIDI SERVICES INT LTD,  czyli my

HAIDI SERVICES INT LTD, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 08173507, której siedziba mieści się pod adresem: 9 Viola Court 18 Symphony Close, Edgware, Middlesex, Wielka Brytania

Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE

przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. zmienione przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (poprawka) z 2011 r.;

Użytkownik  lub Ty

jakiejkolwiek stronie trzeciej, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez HAIDI SERVICES INT LTD i działająca w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz HAIDI SERVICES INT LTD i uzyskująca dostęp do Witryny w w związku ze świadczeniem takich usług; I

Strona internetowa

witrynę internetową, z której aktualnie korzystasz, www.globalhaidis.co.uk, oraz wszelkie subdomeny tej witryny, o ile nie zostały one wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki.

 2. W niniejszej polityce prywatności, o ile kontekst nie wymaga innej interpretacji:

 A. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

 B. odniesienia do podpunktów, klauzul, załączników lub załączników są odniesieniami do podpunktów, punktów, załączników lub załączników niniejszej polityki prywatności;

 C. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

 D. „w tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

 mi. odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki;

 F. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań HAIDI SERVICES INT LTD oraz Użytkowników w odniesieniu do niniejszego Serwisu. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi żadnych linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.

 4. Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych, HAIDI SERVICES INT LTD jest „administratorem danych”. Oznacza to, że HAIDI SERVICES INT LTD określa cele i sposób przetwarzania Twoich Danych.

Informacje zebrane

 5. Możemy gromadzić od Ciebie następujące Dane, które obejmują Dane osobowe:

 A. nazwa;

 B. Data urodzenia;

 C. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

 D. adres IP (zbierany automatycznie);

 mi. w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak gromadzimy dane

 6. Gromadzimy Dane w następujący sposób:

 A. dane są nam przekazywane przez Ciebie;

 B. dane są otrzymywane z innych źródeł; I

 C. dane są zbierane automatycznie.

Dane przekazane nam przez Ciebie

 7. HAIDI SERVICES INT LTD będzie zbierać Twoje Dane na kilka sposobów, na przykład:

 A. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób;

 B. kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto w celu otrzymywania naszych produktów/usług;

 C. kiedy dokonujesz płatności na naszą rzecz za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób;

 D. kiedy zdecydujesz się otrzymywać od nas komunikaty marketingowe;

 mi. kiedy korzystasz z naszych usług;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane otrzymane od stron trzecich

 8. HAIDI SERVICES INT LTD będzie otrzymywać Dane o Tobie od następujących stron trzecich:

Dane zbierane automatycznie

 9. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Serwisu, automatycznie gromadzimy Twoje Dane, na przykład:

 A. automatycznie zbieramy pewne informacje na temat Twojej wizyty w Witrynie. Informacje te pomagają nam ulepszyć zawartość i nawigację Witryny i obejmują Twój adres IP, datę, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Witryny oraz sposób, w jaki korzystasz i wchodzisz w interakcję z jej zawartością.

 B. będziemy gromadzić Twoje Dane automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki wykorzystujemy je w Witrynie, zobacz sekcję poniżej zatytułowaną „Pliki cookie”.

Nasze wykorzystanie danych

 10. Niektóre lub wszystkie powyższe dane mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów:

 A. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;

 B. ulepszanie naszych produktów/usług;

 C. przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;

 D. kontakt w celu badania rynku, który może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 11. Możemy wykorzystywać Twoje Dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo sprzeciwić się w pewnych okolicznościach (patrz sekcja zatytułowana „Twoje prawa” poniżej).

 12. Aby dostarczać Ci marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty e-mail, potrzebujemy Twojej zgody, niezależnie od tego, czy wyrażasz zgodę, czy też wyrażasz zgodę:

 A. zgoda programowa to szczególny rodzaj zgody, który ma zastosowanie, gdy wcześniej z nami współpracowałeś (na przykład kontaktujesz się z nami, aby zapytać nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu/usługi, a my sprzedajemy podobne produkty/usługi). W ramach zgody „soft opt-in” uznamy Twoją zgodę za udzieloną, chyba że zrezygnujesz.

 B. w przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej wyraźnej zgody; to znaczy, musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, gdy wyrażasz zgodę, na przykład zaznaczając pole wyboru, które zapewnimy.

 C. jeśli nie jesteś zadowolony z naszego podejścia do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej.

 13. Gdy zarejestrujesz się u nas i założysz konto w celu korzystania z naszych usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie działań na Twoje żądanie w celu zawarcia takiej umowy.

Komu udostępniamy dane

 14. Możemy udostępniać Twoje Dane następującym grupom osób z następujących powodów:

 A. nasi pracownicy, agenci i/lub profesjonalni doradcy - Aby uzyskać poradę od profesjonalnych doradców;

 B. zewnętrzni usługodawcy, którzy świadczą dla nas usługi wymagające przetwarzania danych osobowych - Aby pomóc zewnętrznym usługodawcom w otrzymaniu wszelkich udostępnionych danych w wykonywaniu funkcji w naszym imieniu, aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej;

 C. zewnętrzni dostawcy usług płatniczych, którzy przetwarzają płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny — aby umożliwić zewnętrznym dostawcom usług płatniczych przetwarzanie płatności i zwrotów użytkowników;

 D. odpowiednim organom — w celu ułatwienia wykrywania przestępstw lub poboru podatków lub ceł;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych

 15. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich Danych, na przykład:

 A. dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika.

 B. przechowujemy Twoje Dane na bezpiecznych serwerach.

 16. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich Danych, poinformuj nas o tym niezwłocznie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: office@globalhaidis.co.uk.

 17. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich informacji oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami internetowymi, odwiedź stronę www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest wspierany przez rząd HM i wiodące firmy.

Przechowywanie danych

 18. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje Dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do czasu, gdy zażądasz usunięcia Danych.

 19. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

 20. Przysługują Ci następujące prawa w stosunku do Twoich Danych:

 A. Prawo dostępu  — prawo do zażądania (i) kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w dowolnym momencie, lub (ii) zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie obciążymy Cię za to, chyba że Twoje żądanie jest „wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne”. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, poinformujemy Cię o przyczynach.

 B. Prawo do poprawiania  – prawo do sprostowania danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 C. Prawo do usunięcia  – prawo do żądania od nas usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.

 D. Prawo do ograniczenia korzystania przez nas z Twoich Danych  – prawo do „zablokowania” nam korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

 mi. Prawo do przenoszenia danych  – prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.

 F. Prawo do sprzeciwu  – prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich Danych, w tym sytuacji, gdy wykorzystujemy je do naszych uzasadnionych interesów.

 21. W celu złożenia zapytania, skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych powyżej lub wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych (gdzie podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest zgoda), skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ globalhaidis.co.uk.

 22. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki złożona przez Ciebie skarga dotycząca Twoich Danych jest przez nas rozpatrywana, możesz skierować swoją skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/.

 23. Ważne jest, aby dane, które posiadamy na Twój temat, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Przelewy poza Europejski Obszar Gospodarczy

 24. Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na przykład może się to zdarzyć, jeśli nasze serwery znajdują się w kraju poza EOG lub jeden z naszych dostawców usług znajduje się w kraju poza EOG.

 25. Będziemy przekazywać Dane poza EOG tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych, a sposób przekazywania zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do Twoich danych, np. w drodze umowy o przekazywaniu danych, zawierającej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Europejski Komisji lub poprzez przystąpienie do Tarczy Prywatności UE-USA, w przypadku gdy organizacja otrzymująca Dane ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 26. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich Danych, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia i procedury ze stronami trzecimi, którym udostępniamy Twoje Dane. Dzięki temu Twoje Dane są traktowane przez te osoby trzecie w sposób zgodny z Przepisami o ochronie danych.

Linki do innych stron internetowych

 27. Niniejsza Witryna może od czasu do czasu udostępniać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich witryn. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

Zmiany własności i kontroli firmy

 28. HAIDI SERVICES INT LTD może od czasu do czasu rozszerzyć lub ograniczyć naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przeniesieniem kontroli nad całością lub częścią HAIDI SERVICES INT LTD. Dane dostarczone przez Użytkowników zostaną, jeśli dotyczy to jakiejkolwiek części naszej przeniesionej w ten sposób działalności, przeniesione wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub podmiot przejmujący nową kontrolę będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, wykorzystywać Dane do celów, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone.

 29. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub dowolnej jej części.

 30. W powyższych przypadkach podejmiemy działania w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Ciasteczka

 31. Ta Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. HAIDI SERVICES INT LTD wykorzystuje pliki Cookies, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z Witryny oraz ulepszyć naszą ofertę produktów i usług. Firma HAIDI SERVICES INT LTD starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia ochrony i poszanowania Twojej prywatności przez cały czas.

 32. Wszystkie pliki cookie używane przez tę Witrynę są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.

 33. Zanim Witryna umieści pliki cookie na twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz firmie HAIDI SERVICES INT LTD zapewnienie lepszego doświadczenia i obsługi. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

 34. Niniejsza Witryna może umieszczać następujące pliki Cookies:

Rodzaj pliku cookie

Zamiar

Niezbędne pliki cookie

Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszej witryny, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania.

 35. Listę plików Cookies, których używamy, znajdziesz w Harmonogramie plików Cookies.

 36. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej.

 37. W każdej chwili możesz usunąć pliki Cookies; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

 38. Zaleca się, aby upewnić się, że przeglądarka internetowa jest aktualna oraz skorzystać z pomocy i wskazówek dostarczonych przez programistę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

 39. Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, w tym sposobów ich wyłączania, można znaleźć na stronie aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

Ogólny

 40. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie wpłynie to na Twoje prawa.

 41. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, oraz nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.

 42. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

 43. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 44. HAIDI SERVICES INT LTD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli od czasu do czasu uznamy to za konieczne lub jeśli będzie to wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie, a przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności.

Możesz skontaktować się z HAIDI SERVICES INT LTD pocztą elektroniczną na adres office@globalhaidis.co.uk.

Atrybucja

 45. Niniejsza polityka prywatności została stworzona na podstawie dokumentu firmy Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).

22 czerwca 2018 r

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów):

Komisja Europejska daje konsumentom możliwość rozstrzygania sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR na jednej ze swoich platform. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) służy jako strona, na której konsumenci mogą spróbować skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów internetowych i umów o świadczenie usług.

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów):

Komisja Europejska daje konsumentom możliwość rozstrzygania sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR na jednej ze swoich platform. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) służy jako strona, na której konsumenci mogą spróbować skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów internetowych i umów o świadczenie usług.

Regulamin użytkowania

Poniższe warunki dotyczą wszystkich zamówień składanych przez Ciebie jako Klienta na stronie sklepu pod adresem https://s.globalhaidis.co.uk/, zwanego dalej Studio Art Haidi S, „nas” lub „my” pod adresem https: //s.globalhaidis.co.uk/

Korzystając ze Studio Art Haidi S i/lub składając zamówienie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszego dokumentu („Warunki”). Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki przed złożeniem zamówienia.

Tylko osoby w wieku 18 lat lub starsze, które są bez opieki, mogą złożyć zamówienie.

Włączenie jakichkolwiek produktów lub usług do Studio Art Haidi S w dowolnym momencie nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym momencie później. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Wersją Regulaminu, która będzie miała zastosowanie do Twojego zamówienia, będzie Regulamin dostępny w Studio Art Haidi S w momencie składania zamówienia.

DOSTARCZAMY DO

Obecnie dostarczamy produkty do Polski i Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Wysp Normandzkich), wszystkich krajów UE, Europy (z wyjątkiem UE), Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej / Antyli, Afryki, Azji, Oceanii.

CENY I KOSZTY DOSTAWY

Ceny prezentowane w Studio Art Haidi S są cenami brutto, jeżeli cena ulegnie zmianie w dniu złożenia zamówienia, zmiana nastąpi po złożeniu zamówienia, zmiana zostanie odzwierciedlona w cenie towaru bez uprzedzenia.

Opłata za dostawę do każdego zamówienia zostanie naliczona w zależności od wielkości lub wagi zamówienia. Koszt każdej metody dostawy jest wyraźnie wskazany podczas składania zamówienia. Opłata za dostawę próbki do 10 kg i wymiarów standardowych wynosi:

Polska …................................................ .............................. 31 zł (dostawa 1-3 dni robocze)

Wielka Brytania (z wyjątkiem Wysp Normandzkich), ........... GBP 10 (dostawa 3-5 dni roboczych)

Wszystkie kraje UE, ......................................................... .. ............... 17 € (dostawa 2-5 dni roboczych)

Europa (poza UE), ................................................... ................... GBP 20 (dostawa 3-8 dni roboczych)

Ameryka północna, ….............................................. ......... 24 GBP (dostawa 8-21 dni roboczych)

Ameryka Południowa, ….............................................. .... 29 GBP (dostawa 8-21 dni roboczych)

Ameryka Środkowa / Antilla, ................................................... GBP 29 (dostawa 8-21 dni roboczych)

Afryka, ................................................................... .................................. GBP 34 (dostawa 10-28 dni roboczych)

Azji, ......................................................... ................................................ 34 GBP (dostawa 10-28 dni roboczych)

Oceania. .................................................... .................................. 36 GBP (dostawa 10-28 dni roboczych)

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

Zamówienia można składać za pośrednictwem Studio Art Haidi S. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe.

DOSTARCZAĆ

Studio Art Haidi S dokłada najwyższej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień oraz dołoży wszelkich starań, aby produkty zostały dostarczone pod wskazany przez Państwa adres zamieszkania lub firmy, zgodnie z wybraną opcją dostawy.

Staramy się wysyłać zamówienia tak szybko, jak to możliwe, w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się dostarczać w ciągu 1 do 28 dni roboczych (w przypadku dostaw standardowych) po potwierdzeniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Chociaż zamierzamy dostarczyć przesyłkę w określonym czasie, dostawa może potrwać dłużej ze względu na nieoczekiwane zdarzenia lub surowość świąt. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy czas dostawy przekroczy 40 dni, możesz anulować zamówienie.

O warunkach i czasie dostawy zostaniesz poinformowany przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem wraz z przewidywanymi danymi do wysyłki oraz linkiem do śledzenia przesyłki.

Jeśli zamówienie nie dotrze w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem +48729400717 lub +445603665937 (opłaty za połączenie mogą się różnić, sprawdź u swojego dostawcy) lub e-mailem info@artgifhaidis.com.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Masz prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży od dnia złożenia zamówienia do 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów. Możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wysyłając nam powiadomienie pocztą lub e-mailem, korzystając z formularza odstąpienia od umowy, który jest dołączony do potwierdzenia zamówienia.

Pamiętaj, że nie możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez odmowę odbioru produktu lub nieodebranie produktu od przewoźnika.

Wyślij powiadomienie na adres info@artgifhaidis.com, a otrzymasz adres zwrotny w pobliżu Twojej lokalizacji.

Aby uniknąć opóźnień i błędów, w zgłoszeniu podaj numer zamówienia.

UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych/spersonalizowanych według Państwa specyfikacji oraz produktów, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a które zostały przez Państwa otwarte po dostarczeniu, np. bielizna i skarpetki.

Musisz odesłać produkt na ten sam adres, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Możemy poprosić o dokumentację wykazującą, że produkt został wysłany przed upływem terminu.

Jeśli zwracasz produkt przesyłką kurierską, musi on być odpowiednio zapakowany. Ponadto skorzystaj z dostarczonej przez nas etykiety zwrotnej.

UWAGA: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas transportu produktu, chyba że produkt został dostarczony przez pomyłkę lub jeśli produkt był już uszkodzony w momencie dostawy. Koszt zwrotu produktu ponosisz Ty. Nie ma możliwości określenia z góry kosztu zwrotu towaru, ponieważ jest on zależny od wagi paczki i wyboru środka transportu itp. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że będzie on kosztował tyle samo, ile zapłaciłeś za dostawę lub więcej (pod warunkiem, że dostawa nie była bezpłatna).

Oferujemy 14-dniową bezpłatną usługę zwrotu. Do zwracanego zamówienia prosimy dołączyć notę ​​zwrotną.

Zwracane produkty powinny być w dobrym stanie, nieprane, nieużywane i nieuszkodzone, a zawieszka nienaruszona i przymocowana do produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Wszystkie płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji o odstąpieniu od zakupu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania produktu do kontroli lub dowodu, że produkt został zwrócony.

Jeśli anulujesz zamówienie zgodnie z niniejszymi warunkami, zwrócimy Ci cenę zakupu wraz z pierwotnymi kosztami dostawy (bez uwzględnienia dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wyboru opcji dostawy droższej niż dostawa standardowa). Jednak wszelkie obniżone wartości zostaną odjęte. O ile nie zaznaczono inaczej, zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przysługującym Ci prawie do odstąpienia od umowy, zalecamy odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Twojego Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Możesz również skontaktować się z krajowym organem ochrony konsumentów w kraju, w którym realizowana jest dostawa.

USKARŻANIE SIĘ

Oprócz prawa do odstąpienia od umowy, możesz być objęty ustawową rękojmią zgodności towaru w przypadku wad, opóźnionej dostawy i/lub produktów niezgodnych z zamówieniem, zgodnie z brytyjską ustawą o sprzedaży lub podobnymi aktami prawnymi w kraju, w którym realizowana jest dostawa.

Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji lub w inny sposób chcesz zareklamować zakup, masz kilka możliwości:

Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@artgifhaidis.com.

Możesz złożyć skargę do Centrum Konkurencji i Konsumentów w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Możesz skorzystać z internetowego portalu skarg Komisji, aby złożyć skargę. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w innym kraju UE. Reklamacje składane tutaj -http: //ec.europa.eu/odr. Składając reklamację prosimy o podanie naszego adresu e-mail info@artgifhaidis.com.

METODY PŁATNOŚCI

Możesz zapłacić za swoje towary na różne sposoby.

Akceptujemy następujące metody płatności:

PayPal — ochrona kupujących i zwrot pieniędzy za zwrot przedmiotu

Płatność przelewem bankowym - na konto lokalne w Twoim kraju,

CECHY PRODUKTU

Staramy się dokładnie wyeksponować atrybuty naszych produktów, w tym kompozycję i kolorystykę. Kolor, który widzisz, zależy od twojego systemu komputerowego i nie możemy zagwarantować, że twój komputer będzie dokładnie wyświetlał takie kolory.

CIĄĆ

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie odrzucona lub uznana za nieskuteczną przez jakikolwiek sąd lub organ regulacyjny, pozostałe Warunki będą nadal obowiązywać.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i prawa autorskie do Studio Art Haidi S pozostają w posiadaniu Studio Art Haidi S lub jego licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie Studio Art Haidi S lub jego treści, w tym kopiowanie lub przechowywanie takich treści w całości lub w części, inne niż do osobistego, niekomercyjnego użytku, jest zabronione bez zgody Studio Art Haidi S.

INFORMACJE OSOBISTE

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych i duńską ustawą o plikach cookie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat gromadzonych przez nas danych i sposobu, w jaki je przetwarzamy, możesz przeczytać więcej o naszej polityce prywatności.

WYBÓR PRAWA

Niniejsze warunki i wszystkie umowy kupna między Tobą a Studio Art Haidi S podlegają prawu brytyjskiemu, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyboru prawa.

CIASTECZKA

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany i pobierany przy kolejnych odwiedzinach z komputera lub urządzenia mobilnego. Studio Art Haidi S używa plików cookie, aby usprawnić i uprościć Twoją wizytę. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani do ujawniania informacji podmiotom trzecim. Istnieją dwa rodzaje plików cookies: stałe i tymczasowe (sesyjne).

Stałe pliki cookies są przechowywane jako plik na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres do 12 miesięcy. Cookies sesyjne są przechowywane tymczasowo i znikają po zamknięciu sesji przeglądarki. Używamy trwałych plików cookie do przechowywania wybranej przez Ciebie strony startowej oraz do przechowywania Twoich danych, jeśli przy logowaniu wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”. Używamy sesyjnych plików cookie, gdy korzystasz z funkcji filtrowania produktów, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany lub umieścić element torba na zakupy. Możesz łatwo usunąć pliki cookie z komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą przeglądarki. Możesz wyłączyć pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy nowy plik cookie zostanie wysłany na Twój komputer lub urządzenie mobilne. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, nie będziesz mógł dokonać zakupu online.

JAK UNIKNĄĆ / USUNĄĆ PLIKI COOKIE?

Metoda używana do unikania lub usuwania plików cookie zależy całkowicie od Twojej przeglądarki. Jeśli korzystasz z komputera, możesz usunąć pliki cookie za pomocą skrótu klawiszowego [CTRL] + [SHIFT] + [Usuń].

Jeśli to nie zadziała, radzimy zwrócić się o pomoc do dostawcy przeglądarki.

TRZECIE PLIKI COOKIES

Używamy plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu zbierania statystyk w wyodrębnionej formie w narzędziach analitycznych, takich jak Google Analytics. Stosowane pliki cookie to zarówno pliki stałe, jak i tymczasowe (pliki cookie sesji). Stałe pliki cookies są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym nie dłużej niż 24 miesiące.

SPINKI DO MANKIETÓW

Studio Art Haidi S może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszym nadzorem. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za ochronę prywatności lub treści tych witryn, ale udostępniamy te łącza, aby pomóc naszym użytkownikom znaleźć dodatkowe informacje na określone tematy.

E-mail: info@artgifhaidis.com

INFORMACJE O FIRMIE

HAIDI SERVICES INT LTD

9 Viola Court 18 Symphony Zamknij Edgware, Middlesex

Edgware, Middlesex

Zjednoczone Królestwo

HA8 0EF

Obsługa klienta E-mail: info@artgifhaidis.com